Ensimmäisellä ja toisella luokalla opettelemme lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen sekä eri oppiaineiden perus- ja työskentelytaitoja.

Harjoittelemme toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa ja huolehtimaan omista tehtävistä ja tavaroista.

Teemme retkiä, osallistumme yhteisiin tapahtumiin ja vietämme mukavaa lapsenelämää.

Opettajat:

1A Minna Matikainen
1B Marika Ainoa
1C Tony Harju
1D Maria Malm


Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi