Esiopetuksen psykologi

Esiopetuksen psykologi Hanna Malmivuo on tavoitettavissa numerosta 050 5885 293, joko soittamalla tai tekstiviestillä. Psykologin työtila on Mäntymäen koululla, mutta hän on tarvittaessa tavattavissa myös esiopetusyksiköissä.

Psykologi ohjaa, tukee ja auttaa lapsia ja perheitä mm. oppimisen, käyttäytymisen tunne-elämän ja vuorovaikutuksen liittyvissä haasteissa. Työn tavoitteena on lisätä lapsen, perheen ja lähiympäristön ymmärrystä ja tietoa tilanteesta ja olla mukana suunnittelemassa tukitoimia.

Psykologi on tarvittaessa mukana selvittelemässä oppimisvaikeuksien taustaa ja suunnittelemassa tukitoimia ja tulevia koulunkäyntijärjestelyjä yhdessä perheen, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan kanssa. Psykologin tutkimuksista sovitaan aina huoltajan kanssa ja niiden pohjalta voidaan ohjata lasta jatkotutkimuksiin tai –hoitoon.

Psykologi on esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hän tekee tiivistä yhteistyötä kuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Psykologi konsultoi varhaiskasvatuksen opettajia ja muuta henkilökuntaa tarvittaessa ja osallistuu yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi vierailee esiopetusryhmissä esiopetusvuoden aikana.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja