Eriyttäminen


Opetuksen eriyttäminen on ensisijainen keino keino huomioida tukea tarvitseva tai eri tavalla oppiva lapsi. Eriyttäminen on yksilöllisempää tukea ja opetusta. Eriyttäminen voi kohdistua työtapoihin, opetuksen sisältöihin, opetusryhmien kokoon ja opetusmateriaaleihin.

Eriyttäminen tapahtuu lasten yksilöllisten tarpeiden ja haasteiden esimerkiksi lapsen kehitystason ja/tai kiinnostusten mukaisesti joko pienryhmissä tai yksilöllisesti. Esimerkkeinä kielen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen menetelmät.

Eriyttämisestä vastaa ryhmän lastentarhanopettaja tarvittaessa konsultoivan erityisopettajan/varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe