Eskarista ekalle

Niveltäminen esikoulusta 1. luokalle tapahtuu yhteistyössä tulevan ekaluokkalaisen ja hänen huoltajiensa, esiopetuksen ja koulun toimijoiden kesken.


Syyskuussa

Lapsikohtaiset oppimiskeskustelut tukea tarvitsevien perheiden kanssa, mukana esiopettaja, varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja/koulupsykologi.


Lokakuussa
1. tapaaminen: mukana rehtori, koulun erityisopettaja, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö, esiopettajat, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja/tai puheterapeutti – keskustelua yleisesti, sovitaan käytännöistä, työpareista ja yhteistyötapaamisista esiopetuksen ja koulun kanssa.

Tammikuussa
kouluvalmiuden arviointia
Tarvittaessa yhteistyössä esikoulunopettajan , konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, alkuopetuksen erityisopettajan ja/tai koulupsykologin kesken.

Maaliskuussa
Alkuopetuksen erityisopettaja vierailee ryhmässä. Lapsikohtaiset oppilashuollon arviointi- ja siirtokeskustelut tukea tavitseville perheille yhdessä esiopettajan, huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja koulupsykologin/erityisopettajan kanssa. Sovitaan tiedon siirrosta.

Huhtikuussa
2. tapaaminen: mukana rehtori, esiopettajat, koulupsykologi, erityisopettajat – koulutulokkaiden läpikäynti, sovitaan tulevasta luokkajaosta.

Tukea saavien lasten arviointikeskustelut: lapsikohtaisia tapaamisia, käsitellään vain kyseisen lapsen asioita, mukana huoltajat, tarvittaessa konsultoiva erityisopettaja tai koulupsykologi.

Toukokuu
Esioppilaat tutustuvat huoltajien kanssa kouluun, infotilaisuus huoltajille

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe