Eskarista ekalle

Niveltäminen esikoulusta 1. luokalle tapahtuu yhteistyössä tulevan ekaluokkalaisen ja hänen huoltajiensa, esiopetuksen ja koulun toimijoiden kesken. Lapset pääsevät tutustumaan kouluun joulujuhlan kenraaliharjoituksessa ja kevään tutustumiskäynneillä tutun esiopetusryhmän kanssa. Toukokuussa on tutustumispäivä lapsille ja infotilaisuus huoltajille. Kouluun ilmoittaudutaan tammi-helmikuussa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja