Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä ympäristöä, tiloja, välineitä että lapsen kasvuympäristön ilmapiiriä. Tärkeää on miten asettua toimivaan suhteeseen sekä lasten että huoltajien kanssa. Oppimisympäristön kehittäminen vaatii lasten kiinnostusten, osaamisten ja tarpeiden huomioimista. Lasten ja huoltajien omaa osallisuutta ja aktiivisuutta tuetaan hyvässä esiopetuksen toimintakulttuurissa. Lasten leikki on tärkeä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin väline. Esiopetuksessa sovelletaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe