Resurssi varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Relto työskentelee yhdessä päiväkodissa vastaten tämän päiväkodin lasten ja esiopetusikäisten lasten tuen tarpeista.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe