Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhuollon palveluita neuvolapalveluina, psykologi- ja kuraattoripalveluja ja yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajien suostumukseen. Myös lasta kuullaan hänen kehitystasonsa huomioiden. Asian käsittely lapsen asioissa kootussa asiantuntija ryhmässä perustuu aina huoltajan suostumukseen. Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelyssä monialaisessa asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Oppilashuollisen tiedon siirtämiseen tarvitaan huoltajan lupa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe