Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tuetaan lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä ja sen näkökulma on ennaltaehkäisevä. Esiopetusryhmän kasvattajat pohtivat ja kehittävät työtään yhdessä. Kun huomataan, että lapsella tai lapsilla on tuen tarpeita, aikuiset miettivät ensin, miten omia toimintatapoja, oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria muuttamalla he voisivat helpottaa tilannetta. Esiopetusryhmän kasvattajilla on tärkeä tehtävä luoda toisia arvostava ja kunnioittava ilmapiiri ryhmiinsä. Ryhmissä voidaan käytttää erilaisia tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja tukevia pienryhmiä esim. askeleittain ryhmät ja vuorovaikutusleikkiryhmät.

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapoja kehitetään paitsi varhaiskasvatuksen sisäisesti niin myös monialaisesti esimerkiksi terveydenhuollon, lastensuojelun, perusopetuksen ja liikunta- ja kulttuuritoimen edustajien kanssa. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan esimekiksi vanhempain illoissa antamalla heille tilaa pohtia heitä askarruttavia asioita esim. kasvatuskysymyksiä.

Yhteisöölliseen oppilashuoltoon kuuluu myös erilaisten vartaisrymien kehittämistä esim. tuen tarpeissa oleville huoltajille.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe