Lapset puheeksi -keskustelut

Lapset puheeksi työmenetelmä on otettu uutena ennaltaehkäisevänä työmenetelmänä kaikissa Kauniaisten lapsi- ja perhepalveluissa käyttöön vuonna 2014. Lapset puheeksi-keskustelun tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne-elämän häiriöitä kodin ja esiopetuksen yhteistyönä. Tarkoituksena on rakentaa tukevaa arkea lapselle sekä kotona että esiopetuksessa. Keskusteluja käydään 1-2 ja tarvittaessa järjestetään Neuvonpito. Ensimmäisessä keskustelussa käydään läpi lapsen elämäntilannetta. Tunnistetaan lapsen ja hänen elämäntilanteeseen liittyviä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia. Jos ei ole erityisiä haasteita, tehdään jo ensimmäisen keskustelun puitteissssa toimintasuunnitelma. Jos lapsen elämässä on paineita järjestetään Neuvonpito. Tähän keskusteluun kutsutaan mielellään mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja tms. ja mahdollisia perheen omaan piiriin liittyviä tukihenkilöitä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe