Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana esiopetusryhmien arjessa. Erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä esiopetuksen henkilöstön ja perheiden kanssa.Yksikön erityisopettaja osallistuu myös yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Esiopetusvuoden aikana erityisopettajat seuraavat lasten kehitystä ja ovat mukana järjestämässä tarvittavia tukitoimia. Erityisopetusta järjestetään lapsen tarpeiden mukaan samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja