Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Konsultoivaan erityisopettajaan vanhemmat ja henkilökunta voivat olla yhteydessä, kun lapsen kehityksestä tai perheen tilaanteesta herää huoli. Erityisopettaja arvioi tilannetta, jonka jälkeen yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa pohditaan keinoja tukea lapsen kasvua ja oppimista kotona ja varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa erityisopettaja ohjaa perhettä eteenpäin muihin lasten ja perheiden palveluihin lisäselvityksiä varten.

Erityisopettaja konsultoi kasvatukseen, kehitykseen, erityisopetukseen ja lapsiryhmän ohjaukseen liittyvissä asioissa. Erityisopettajan tehtävä on pitää esillä näkökulmaa tukea tarvitseviin lapsiin ja toimia varhais- ja erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijana.

Erityisopettajan tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä ja ryhmien hyvinvointia lisäävä työ, varhainen riskien havaitseminen, lasten tuen suunnittelu ja ohjaaminen, konsultointi, koulutus, palveluohjaus ja perheen tukeminen sekä erityisopetuksen suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi Kauniaisten kaupungissa.

Konsultoivana erityisopettajana toimii Marjut Stubbe.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe