Yhteistyö huoltajien kanssa

Jos herää pienikin huoli lapsen kasvusta tai kehityksestä tehdään huoltajien kanssa tiiviimmin jopa tehostetusti oppilashuollista yhteistyötä. Vanhempien osallisuutta omien lasten tuen tarpeiden suunnittelussa halutaan vahvistaa. Lapsen hyvässä kehityksessä huoltajien rooli on tärkein. Kouluun siirtymisen yhteydessa huoltajien vahva tuki auttaa lasta sopeutumaan uuteen tärkeään elämänvaiheeseen helpommin. Huoltajien suostumuksella kutsutaan eri asiantuntijoita mukaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa keskustellaan myös esioppilaiden oppilashuollisen tiedon siirrosta kouluun. Oppilashuollista tietoa siirretään vain huoltajien luvalla kouluun.

Esiopetuksen aikana luodaan mahdollisuuksia vanhempien/perheiden keskinäiselle vuorovaikutukselle esimerkiksi vuorovaikutteisten vanhempainiltojen avulla. Näissä illoissa huoltajilla on mahdollisuus olla yhteistyössä esiopetusväen kanssa kehittämässä oppilashuoltoa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe