Ryhmäkoon pienennys

Tuen tarpeessa olevan lapsen kohdalla voidaan tehdä myös päätös ryhmäkoon pienentämisestä. Suomi toisena kielenä- lasten (S2-kieli) kohdalla ryhmäkokoa pienennetään puolen vuoden ajaksi lapsen aloittaessa päivähoidon.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe