Pienryhmätoiminta


Pienryhmät kootaan lasten iän, kehityksen liittyvien tuen tarpeiden, taitojen, kiinnostusten tai toiminnan sisällön mukaisesti. Pienryhmätoiminnassa pyritään tukemaan lasten keksinäistä vuorovaikutusta, osallisuutta, aikuisen lapsikohtaista huomioimista ja luomaan lapsille mielekkäät puitteet kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ryhmän koko voi olla vaihteleva ja esiopetusryhmässä voi olla erilaisia pienempiä ryhmiä useita.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe