Pehmeä lasku ja kotikäynti

Pehmeä lasku tarkoittaa sitä, että tulevaa esikoululaista pyritään tukemaan riittävästi 

hänen siirtyessä uuteen isompien ryhmään. Osa lapsista jatkaa samassa päiväkodissa ja osa vaihtaa toisesta päiväkodista tai tulee perhepäivähoidosta. Siirtymiseen liittyvät tunnereaktiot voivat näkyä lapsen käyttäytymisessä eri tavoin riippuen mm. lapsen luonteesta ja aiemmista ryhmäkokemuksista. Useimmille lapsille eskariin siirtyminen on todella mieluisaa ja odotettua! Suurella todennäköisyydellä kuukauden , kahden kuluttua lapsesi on jo sopeutunut hyvin eskariryhmään.

Varhaiskasvatus siirtää lapsen tiedot yhdessä vanhempien kanssa esiopetukseen. Tutun aikuisen kanssa käydään etukäteen tutustumassa tulevaan eskariryhmään. Lapsen aloittaessa esiopetusta vanhemmilla on mahdollisuus olla mukana uudessa ryhmässä ensimmäisinä päivinä. Uuden lapsen kohdalla tehdään kotikäynti. Kielikylpyryhmässä tehdään kotikäynti tarvittaessa.

 

 

 

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe