Erityinen tuki


Erityistä tukea annetaan nille lapsille, joiden edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi.

Erityinen tuki järjestetään pääasiassa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Erityisen tuen antamiseksi esiopetuksen järjestäjä tekee kirjallisen päätöksen hallintolain mukaisesti huoltajien kuulemisen pohjalta. Pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla erityisen tuen päätös tehdään vasta, kun päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on tehty. Erityisen tuen päätöksessä määritellään lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen opetuksen poikkeva järjestäminen. Lastentarhanopettaja voi antaa erityisopetusta erityisopettajan konsultoinnin tuella. Erityisopettaja voi antaa myös osa-aikaista erityisopetusta. Tarvittaessa tehostetaan yhteistyötä huoltajien kanssa ja annetaan vanhempainohjausta.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe