Yleinen tuki


Kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan hyvällä vuorovaikutuksella, riskien varhaisella tunnistamisella, opetuksen eriyttämisellä ja joustavilla muilla opetusjärjestelyillä. Konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan/relton tai muun asiantuntijan arviointia ja tukea käytetään tarvittaessa. Lapsen yleisen tuen tarpeisiin voidaan vastata soveltuvalla materiaalilla, välineillä, erilaisilla opetusohjelmilla, yhteisöllisellä kehittämisellä ja osa-aikaisella erityisopetuksella.Tukea voidaan tarjota tehostetummalla yhteistyöllä huoltajien kanssa, vanhempain ohjauksella sekä tarvittaessa rakenteellisten tukitoimenpiteiden. Jokaiselle lapselle tehdään oppimissuunnitelma.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe