Neuvolapalvelut

Lastenneuvola on osa esiopetuksen oppilashuollon palveluja. Neuvolan keskeisiä toimintamuotoja ovat ajanvarauksella toimiva vastaanotto, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Neuvolan, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyönä arvioidaan lapsen kokonaiskehitystä vuosittain. Esiopetusikäinen lapsi käy terveydenhoitajan tarkastuksessa 6-vuotiaana. Tuolloin tutkitaan perusterveydentila sekä kartoitetaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen motorisia, puhekyvyn, havaintokyvyn, sosiaalisen käyttäytymisen valmiuksia sekä koulukypsyyttä. Tarpeen mukaan lapsi ohjataan lääkärin tai erityistyöntekijöiden vastaanotolle. Esiopetusvuoden lopussa, kesäkuussa, kouluterveydenhoitaja kutsuu lapset tulevalle koululle tarveystarkastukseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe