Oppimissuunnitelmakeskustelut

Lapsen oppimissuunnitelmakeskusteluja käydään huoltajien kanssa 2-3 krt lukuvuoden aikana. Lapsi osallistuu keskusteluihin tapaamisten alkupuolella. Ensimmäisessä keskustelussa lapsesta luodaan kokonaiskuvaa, asetetaan tavoitteet hänen kasvulleen ja oppimiselleen sekä tiedostetaan lapsen oma oppimistyyli. Joillakin päiväkodeilla on käytössään keskustelussa kasvun kansio. Keväällä arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa miten tavoitteet on saavutettu ja siirretään tieto wilman oppimissuunnitelman kautta kouluun. Esiopettajat arvioivat keskustelussa myös omaa opetustaan suhteessa lapsen kehitykseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe