Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltoryhmiä on kolme erilaista, joista oppilashuollon ohjausryhmänä toimii TEJO (terveyden edistämis järjestämisen johtoryhmä) ja yksikkökohtaisena ryhmänä kaikki Kauniaisten esiopetusryhmät yhdessä. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävä on yhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon järjestämiseksi. Ryhmän kokoonpano edellyttää huoltajien suostumusta.

Oppilashuollon vakituisia jäseniä ovat päiväkodin johtaja, esiopettaja, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulupsykologi, neuvolan terveydenhoitajat ja kevään kokouksessa kouluterveydenhoitaja. Tarvittaessa voi mukana olla perheneuvolapsykologi, perheohjaaja, lastensuojelutyöntekijä tai muu asiantuntija.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe