Lapsen tuen suunnitelmakokous

Lapsen tuen oppimissuunnitelmakokous käsittelee yksittäisen lapsen asioita yhdessä huoltajien ja eri asiantuntijoiden kanssa. Yleensä kokous on pedagogisen arvioinnin pohjalta oppimissuunnitelman tai pedagogisen selvityksen pohjalta HOJKS:in laadintaa ja arviointia. Asiantuntijoina useimmiten mukana ovat varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulupsykologi, esiopettaja, avustaja ja muut tarvittavat tahot. Opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat dokumentoidaan oppimissuunnitelmiin Wilmaan.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe