Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksen tehtävänä on lapsen kokonaisvaltainen kasvun ja

oppimisen tukeminen yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteena on, että lapset innostuvat, kokeilevat ja oppivat uutta. Leikin ja toiminnan merkitystä korostetaan lapsen oppimisen menetelmänä. Lapsilla on mahdollisuus sosiaalisten taitojen vahvistumiseen esiopetusryhmissään. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti niin, että se vahvistaa lapsen minäkuvaa itsestään oppijana. Esiopetuksella on tärkeä tehtävä havaita varhaisessa vaiheessa lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet ja näin helpottaa koulupolun aloittamista.

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjut Stubbe