Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tuki voi olla kolmiportaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja/tai oppilashuollon tukea.


KOLMIPORTAINEN TUKI

Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea, joka voidaan järjestää yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Oppilaan tuen taso määritellään pedagogisten arvioiden pohjalta. Käytännössä tuki voi toteutua esimerkiksi seuraavien tukitoimien avulla:

  • tukiopetus
  • koulunkäynnin ohjaajan palvelut
  • osa-aikainen pienryhmäopetus
  • yksilöllinen erityisopetus osa-aikaisesti
  • samanaikaisopetus, jolloin luokassa useampi opettaja


OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvä oppimisen, hyva psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Kouluissa toteutetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kohdentuu koko yhteisöön, luokkaan ja se reagoi toiminnallaan erilaisiin esiintuleviin ilmiöihin. Yksilöllinen oppilashuolto kohdentuu aina yksittäiseen oppilaaseen.

  • Oppilashuolto on huolenpitoa oppilaasta yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa
  • Oppilashuoltotyö koulussa kuuluu kaikille lapsen/nuoren kanssa työskenteleville aikuisille ja sen ensimmäinen edustaja oppilaille on opettaja
  • Oppilashuollon palvelut kohtaavat kaikki oppilaat
  • Oppilashuolto koostuu arkisista tapahtumista koulun ja päiväkodin jokapäiväisessä työssä
  • Oppilashuolto jatkuu koko koulupolun ajan


Oppilaat ja oppilaiden huoltajat voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä oppilashuollon toimijoihin erilaisissa oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuollon yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta. Tietoturvallisuussyistä suosittelemme kuitenkin mieluiten yhteydenottoa joko Wilman kautta tai puhelimitse.


Oppilashuollon palvelut ja kolmiportaisen tuki on kuvattu luokittain. Klikkaa sitä yläpalkissa olevaa numeroa, joka vastaa sinua kiinnostavaa luokkatasoa, niin näet oppilaan käytössä olevat kasvua ja kehitystä tukevat palvelut ja yhteistyömuodot.