Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Kasavuoren koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori Leena-Maija Niemi. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja Kristina Kaiser, koulupsykologi Suvi Lartamo, koulukuraattori Marja-Liisa Waltonen, oppilaanohjaaja Suvi Kananen sekä opettaja Eeva Määttä.


Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Se luo rakenteet koulun oppilashuollon toiminnalle, laatii koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä vastaa suunnitelman toteutumisesta. Ryhmä kuulee tarvittaessa muita asiantuntijoita.


Ryhmän yhteistyökumppaneita ovat luokanohjaajat, luokkakohtaiset tiimit, koulun kiva -tiimi, koulun muut yksiköt ja huoltajat sekä alakoulun oppilashuoltoryhmä. Koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimijat (nuoriso-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimi, seurakunta) sekä muut tukea tarjoavat toimijat. Yhteistyötä tehdään myös muiden kaupunkien toimijoiden kanssa.


Työ on ennaltaehkäisevää yhteisötason moniammatillista verkostoyhteistyötä.


Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7